Проекти

В основата на успешното планиране и реализация на всеки един етап и процес от нашите проекти е интердисциплинарен екип от специалисти. Инвестициите и стойността на реализираните от нас проекти се базират на съвкупността на различни фактори като:

  • Анализ на спецификите на пазара на недвижими имоти
  • Локация
  • Вид на избраната строително-конструктивната система
  • Целесъобразност при избора измежду отделните видове технологични процеси и строителни материали
  • Клас на енергийна ефективност
  • Степен на завършеност на обекта
  • Избор на иновативни технологични решения за частично или цялостно управление на системите за осигуряване на комфорт, сигурност, енергийна ефективност, удобство и индивидуалност при експлоатацията на всеки отделен жилищен обект